Tiedotteet - Julkaisut - LomakkeetHelmi-vieraspetohanke:

Haitalliset vieraslajit minkki ja supikoira ovat vakava uhka Suomen vesilintukannoille. Vesilintujen suojelemiseksi Suomen riistakeskus ja Metsähallitus toteuttavat vieraspetojen poistoa 69 Suomen tärkeimmällä lintuvesikohteella.


Helmi-vieraspetohanke on osa laajaa Helmi-ohjelmaa (ym.fi). Pyyntityön tavoitteena on koulutettujen pyyntiryhmien avulla tehostaa vieraspetopyyntiä tasolle, jolla vieraspetojen kannat saadaan laskuun ja vesilintujen poikastuotto kasvuun.


Hyvinkäällä Helmi-hanketta toteutetaan Ridasjärven ympärillä. Hanke on Ridasjärven osalta käynnistynyt 15.11.2021. Hanke on käynnistynyt kolmen seuran voimin. hanketta koordinoi, ja vastaa tiedotuksesta Jyri Mononen.


Jyri Mononen

Riistasuunnittelija - Helmi vieraspetohanke

Suomen riistakeskus, Finlands viltcentral, Finnish Wildlife Agency

Sompiontie 1, 00730 Helsinki

0294312128

jyri.mononen@riista.fi


Lisää hankkeesta Suomen Riistakeskuksen sivuilla


Toinen hyvä linkki pyynnistä yleisesti kiinnostuvilleMetsästyksen johtajan perustaidot


Hirvieläinten metsästys vahtimalla


Ampumakoe


Jousikokeen vastaanottajan opas