AmpumakoeAmpumakokeen järjestää riistanhoitoyhdistys, joka myös antaa hyväksytystä suorituksesta todistuksen.


Uudistuneesta ampumakokeesta voi lukea tästä linkistäToimintasuunnitelman mukaiset Ampumakokeet 2023 Hyvinkään Ampumaurheilukeskuksessa.


Ampumakokeet

Ilmoittautumisaika kokeisiin on kaksi tuntia kokeen alkamisajasta eteenpäin.


Riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä on huolehtia siitä, että sen alueella järjestetään riittävästi ampumakoetilaisuuksia. Tarvittaessa Hyvinkään Riistanhoitoyhdistys järjestää toimintasuunnitelman ulkopuolisia koetilaisuuksia noudattaen Riistahallintolain (158/2011) ja Riistakeskuksen ohjeistusta.


Ampumakoetilaisuudet ovat julkisia, ennalta ilmoitettuja ja kaikille avoimia tilaisuuksia. Riistanhoitoyhdistykset eivät saa järjestää ns. suljettuja tilaisuuksia esimerkiksi joillekin rajatulle erityisryhmälle.


Ampumakoetilaisuuksien ajankohdista ja paikoista ilmoitetaan riistanhoitoyhdistyksen päättämällä tavalla viimeistään seitsemän päivää ennen ampumakokeen järjestämistä. Hyvinkään Riistanhoitoyhdistys ilmoittaa järjestämänsä kokeet näiden sivujen kalenteriosiossa ja Riista.fi -sivuilla.